تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آزمایش آزمایش های سیمان و میلگرد تعیین جرم حجمی (جرم مطلق) سیمان ASTM C118


تعیین جرم حجمی (جرم مطلق) سیمان

ASTM  C118

بالن لوشاتلیه برای تعیین جرم حجمی سیمان (ASTM C188) 

 

این روش آزمایش برای تعیین جرم حجمی (جرم مطلق) سیمان هیدرولیکی بکار می رود که در ارتباط با طرح و کنترل مخلوط های بتن مورد استفاده قرار می گیرد. جرم حجمی سیمان هیدرولیکی به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف می شود.

از بالن لوشاتلیه، نفت سفید خالص و چند وسیله دیگر به همراه سیمان جهت انجام این آزمایش استفاده می شود.

در این آزمایش بالن با نفت سفید تا نقطه ای بین علامتهای 0 و 1 میلیمتر در ساقه بالن پر می شود. سپس بالن در ظرف آب قرار گرفته و اولین قرائت یادداشت می شود.

حدود 64 گرم سیمان عبور داده شده از الک نمره 40 با دقت پنج صدم گرم وزن شده و با دمایی برابر با دمای نفت بتدریج به داخل بالن ریخته می شود.. پس از آنکه تمام سیمان ریخته شد، درپوش بالن گذاشته شده و بصورت مایل تکان داده می شود طوری که هوای سیمان خارج شود و دیگر هیچ حباب هوایی به سطح مایع نیاید. اگر مقدار مناسبی سیمان اضافه شود، سطح مایع در آخرین مرحله به نقطه ای در محدوده درجه بندی بالایی خواهد آمد. پس از آنکه بالن در ظرف آب فرو برده شد، سطح مایع مجددا قرائت و یادداشت می شود.

تفاوت بین قرائت های ابتدا و انتها، حجم مایع جابجا شده توسط سیمان مورد آزمایش را نشان می دهد که از تقسیم جرم سیمان ریخته شده بر اختلاف حجم بدست آمده، جرم حجمی سیمان حاصل خواهد شد.

 

لینک دانلود -  286 کیلوبایت