تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آزمایش آزمایش های سیمان و میلگرد تعیین زمان گیرش سیمان پرتلند (استاندارد ملی 392)


استاندارد ملی ایران (شماره 392)

تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات

تعیین زمان گیرش سیمان پرتلند (استاندارد ملی 392)

 

هدف از تدوین استاندارد 392 تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات می باشد. در این استاندارد دو روش آزمون معین شده است:

روش A: روش آزمون مرجع با استفاده از دستگاه ویکات دستی.

روش B: استفاده از دستگاه ویکات خودکاری که عملکرد قابل قبول آن مطابق با الزامات ویژگی های این روش آزمون شرح داده شده، مجاز است.

 

لینک دانلود – 696 کیلوبایت