تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آزمایش آزمایش های سیمان و میلگرد تعیین انبساط اتوکلاو سیمان پرتلند (استاندارد ملی 391)


استاندارد ملی ایران (شماره 391)

تعیین انبساط اتوکلاو سیمان هیدرولیکی

تعیین انبساط اتوکلاو سیمان پرتلند (استاندارد ملی 391) 

 

هدف از تدوین استاندارد 391 تعیین انبساط اتوکلاو سیمان هیدرولیکی بر روی آزمونه هایی از خمیر سیمان می باشد. آزمون انبساط اتوکلاو  شاخصی از پتانسیل انبساط تاخیری سیمان هیدرولیکی را مشخص می کند. این انبساط به واسطه جذب آب اکسید کلسیم (CaO) یا اکسید منیزیم (MgO) و یا هر دوی آنها وقتی که در سیمان هیدرولیکی وجود دارند، می باشد.

گزارش شده است پوزولان هایی که حاوی کوارتز ریزدانه هستند، سبب انبساط بیش از اندازه در شرایط آزمون اتوکلاو می باشند. این امر به دلیل واکنش قلیایی-سیلیکاتی است که در شرایط معمول اتفاق نمی افتد. زمانی که انبساط بیش از اندازه در خمیر حاوی پوزولان اتفاق افتد، توصیه می شود که آزمونه ها را به دلیل واکنش قلیایی-سیلیکاتی طبق بند 3-5 همین استاندارد (ASTM C856-04: 2007) مورد بررسی قرار دهید.

 

لینک دانلود – 580 کیلوبایت