تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آزمایش آزمایش های سیمان و میلگرد تعیین نرمی سیمان پرتلند (استاندارد ملی 390)


استاندارد ملی ایران (شماره 390)

تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی

 استاندارد ملی 390 (تعیین نرمی سیمان پرتلند)

 

هدف از تدوین استاندارد 390 تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با استفاده از دستگاه نفوذپذیری هوا « بلین» بر اساس دو روش آزمون به نام های A و B که در متن استاندارد موجود می باشد، می باشد. نرمی با سطح مخصوص مانند مساحت سطح کل بر حسب سانتی متر مربع بر گرم یا متر مربع بر کیلوگرم سیمان بیان می شود.

 

لینک دانلود – 737 کیلوبایت