به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.

کاربر گرامی

لطفا" جهت پرداخت بهای محصولات به صورت پرداخت آفلاین (پرداخت دستی)، ابتدا قیمت محصول را به حساب جام بانک ملت به شماره حساب   4782307250  و یا به شماره کارت زیر به نام سعید محمدی اصل واریز کرده و سپس مشخصات فیش واریزی را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.

6104-3379-9060-9990

 

 1. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفاً نام و نام خانوادگی را وارد نمایید
 2. آدرس ایمیل(*)
  لطفاً آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد نمایید
  محصول خریداری شده به این آدرس ارسال خواهد شد.
 3. تلفن همراه
 4. نام محصول خریداری شده(*)
  لطفاً نام محصول خریداری شده را وارد نمایید
 5. مبلغ وازیر شده (تومان)(*)
  لطفاً مبلغ واریز شده را وارد نمایید
 6. مشخصات فیش واریزی و سایر توضیحات(*)
  لطفاً اطلاعات پرداخت را وارد نمایید
 7. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را وارد نمایید