تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آیین نامه نشریات سازمان مدیریت نشریه 120 سازمان مدیریت


آیین نامه بتن ایران ـ آبا

 (نشریه شماره 120)


 

هدف این آیین نامه ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های موضوع آیین نامه تامین می شود.

 ضوابط و مقررات این آیین نامه باید در طرح، محاسبه، اجرا و کنترل مشخصات مواد تشکیل دهنده و کیفیت اجرای سازه های بتنی متعارف رعایت شوند. دو بخش اول آیین نامه حاوی ضوابط و مقررات مربوط به سازه های بتن آرمه ای است که با سنگدانه های معمولی و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته ساخته می شوند و مقاومت مشخصه آنها حداقل برابر 16مگاپاسگال (نیوتن بر میلیمتر مربع) می باشد. ضوابط و مقررات ویژه سازه ها و قطعات خاص موضوع بخش های بعدی این آیین نامه خواهند بود.

 

 لینک دانلود – 7.89 مگابایت