تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آیین نامه نشریات سازمان مدیریت نشریه 101 سازمان مدیریت


مشخصات فنی عمومی راه

(نشریه شماره 101)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای وظایف و مسئولیت های قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوری های جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگری و تجدید نظر در نشریه شماره 101 با عنوان مشخصات فنی عمومی راه نموده است. این مشخصات فنی و عمومی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه های راه سازی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی، تهیه و تدوین شده است.

 

لینک دانلود – 7.18 مگابایت