تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه آیین نامه نشریات سازمان مدیریت نشریه 344 سازمان مدیریت


آیین نامه سازه های بتنی حجیم

(نشریه شماره 344)

آیین نامه سازه های بتنی حجیم (نشریه 344)

 

آیین نامه سازه های بتنی حجیم (نشریه 344) از بخش های الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا – نشریه 120) می باشد. همانگونه که در آیین نامه بتن ایران آمده است، ضوابط ویژه سازه ها یا ابنیه خاص موضوع بخش های بعدی آیین نامه ایران خواهد بود. هدف از تهیه این آیین نامه ارایه حداقل ضوابط و مقررات مربوط به سازه های بتنی حجیم است که طراحی و اجرای آنها نیازمند تدابیر خاص می باشد و با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی این سازه ها تامین می شود.

 

لینک دانلود – 1.36 مگابایت