تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.


آیین نامه ASTM

 (American Society for Testing and Materials)

 

آیین نامه ASTM یک سازمان بین المللی توسعه استاندارد است. این سازمان استانداردهای فنی را به صورت داوطلبانه تعریف و به چاپ می رساند. این استانداردها گستره وسیعی از مواد, تولیدات, سیستم ها و وسیله ها را شامل می شود. ASTM مانند سازمان های استاندارد دیگر چون: استاندارد بریتانیا (BSI), سازمان استاندارد آلمان (DIN) و سازمان استاندارد فرانسه (AFNOR) است ولی با این تفاوت که این سازمان یک هیئت استاندارد ملی نیست که در آمریکا وظیفه توسعه استاندارد را دارا باشد. در حقیقت در آمریکا American National Standards Institue (ANSI) وظیفه ای مانند سازمان های بالا را بر عهده دارد.

به هر حال, ASTM یک عملکرد کنترلی بین توسعه دهندگان استاندارد در آمریکا دارد و این ادعا را دارد که بزرگترین ارگان توسعه دهنده استاندارد در جهان است. بر اساس توافقنامه ای, ASTM هزاران کمیته فنی داوطلب را پشتیبانی می کند که این کمیته ها اعضای خود را در سرتاسر جهان جهت دهی کرده که جمعا بیش از دوازده هزار استاندارد را ایجاد و تعیین کرده اند. استانداردهای تولیدی هر ساله به صورت کتاب سال منتشر می شوند. کتاب های سالانه ASTM شامل 77 جلد می باشد. استانداردهای تولیدی ATSM برای بتن و سیمان را از لینک زیر دانلود کنید.

 

 

لینک دانلود – 18.41 مگابایت

Pass:  www.uconc.com