تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب تکنولوژی بتن


تکنولوژی بتن (Concrete Technology)

 کتاب تکنولوژی بن (Concrete Technology)

عنوان کتاب: تکنولوژی بتن

مؤلف: پروفسور آدام نویل

مترجمین: دکتر علی اکبر رمضانیانپور – دکتر محمدرضا شاه نظری

تاریخ چاپ: 1386

ناشر: انتشارات علم و صنعت 110

تعداد صفحات: 323 صفحه

 

به گفته مؤلف، این کتاب به منظور آشنایی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با بتن و استفاده از آن در کارگاه های حرفه ای، نگاشته شده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: بتن به عنوان یک ماده ساختمانی

فصل دوم: سیمان

فصل سوم: سنگدانه ها

فصل چهارم: کیفیت آب

فصل پنجم: بتن تازه

فصل ششم: مقاومت بتن

فصل هفتم: ساختن، حمل، ریختن و تراکم بتن

فصل هشتم: افزودنی ها

فصل نهم: مسائل حرارتی بتن

فصل دهم: افزایش مقاومت بتن

فصل یازدهم: دیگر خصوصیات مقاومتی بتن

فصل دوازدهم: الاستیسیته و خزش

فصل سیزدهم: تغییر شکل و ترک خوردگی مستقل از بار

فصل چهاردهم: نفوذپذیری و پایائی

فصل پانزدهم: مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن

فصل شانزدهم: آزمایش های بتن

فصل هفدهم: رعایت مشخصات

فصل هجدهم: بتن سبک

فصل نوزدهم: طرح اختلاط

فصل بیستم: بتن های مخصوص

فصل بیست و یکم: دیدگاه کلی

پیوست شماره 1: فهرست موضوعی استانداردهای آمریکا

پیوست شماره 2: فهرست موضوعی استانداردهای انگلستان

پیوست شماره 3: مراجع کتاب

 

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.