تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی دستورالعمل های آزمایشگاه بتن


 دستورالعمل های آزمایشگاه بتن

 کتاب دستورالعمل های آزمایشگاه بتن

 

عنوان کتاب :  دستورالعمل های آزمایشگاه بتن

مؤلفین :  دکتر محمدرضا شاه نظری – مهندس محمدقاسم سحاب

نوبت چاپ :  نهم

تاریخ  :  1388

ناشر : انتشارات علم و صنعت 110

چاپ و صحافی :  میلاد نور

شابک : 3-12-6507-964                           ISBN: 964-6507-12-3

 

      این کتاب شامل چهار بخش به شرح ذیل می باشد:

            بخش اول : آزمایش های سیمان

            بخش دوم : آزمایش های سنگدانه ها

            بخش سوم : آزمایش های بتن تازه

            بخش چهارم : آزمایش های بتن سخت شده

 

  این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.