تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب ترمیم ترک در بتن و پل های بتنی


ترمیم ترک در بتن و پل های بتنی

 

عنوان کتاب: ترمیم ترک در بتن و پل های بتنی

تدوین و گردآوری: رضا اکبری

تاریخ چاپ: 1387

ناشر: انتشارات ارکان دانش

تعداد صفحات: 156 صفحه

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: معرفی انواع ترک در بتن

مقدمه و تعاریف

انواع ترک در بتن و قطعات بتنی

بررسی سریع انواع و علل وقوع ترک در بتن و قطعات بتنی

 

فصل دوم: بررسی اجمالی پدیده خوردگی در بتن

پدیده خوردگی

مقدمه

کربناسیون

کلریدها

اثر متقابل کربناسیون و کلریدها

انتشار خوردگی و فرآیند آن

انواع خوردگی متداول در پلهای بتن مسلح

کنترل خوردگی

سایر انواع خوردگی

 

فصل سوم: ارزیابی ترک و سایر عیوب داخلی بتن

مقدمه

ارزیابی بصری (بازرسی چشمی)

آزمایشات غیر مخرب

آزمایش نمونه گیری از بتن (مغزه گیری)

تعیین محل بتن متورق بوسیله روش های صوتی و ترموگرافی

اندازه گیری فعالیت خوردگی

تعیین میزان یون کلر

تعیین عمق کربناسیون

آنالیز پتروگرافی

تعیین محل حفره ها، ترک ها و ساختار لانه زنبوری

تعیین محل آرماتور فولادی

پایش و نظارت حرکات

 

فصل چهارم: ترمیم ترک در بتن  

مقدمه

ترمیم ترک در بتن

ترمیم ترک های خفته

ترمیم ترک های زنده (فعال)

کنترل ترک

خرابی بتن در محیط خشک و آب شور

احتیاط

آموزش تصویری ترمیم خرابی در بتن

سخن آخر

مراجع

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.