تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب آزمایش های بتن


آزمایش های بتن

تفسیر نتایج شیت های آزمایشگاهی

طرح اختلاط بتن

 

عنوان کتاب: آزمایش های بتن – تفسیر شیت های آزمایشگاهی – طرح اختلاط بتن

تألیف: دکتر یوسف زندی

تاریخ چاپ: 1386

ناشر: انتشارات فروزش

تعداد صفحات: 328 صفحه

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: تکنولوژی بتن

ساختمان بتن

ویژگی های مهم بتن

بتن مقاوم در برابر کنش های شیمیایی

بتن مقاوم در برابر سایش

مقاومت بتن

نفوذناپذیری بتن

وزن بتن

مخلوط بتن

تهیه بتن

حمل بتن

بتن ریزی و متراکم ساختن آن

ریختن بتن و انتقال آن به قالب

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای سرد

تراکم و تحکیم بتن

عمل آوردن بتن

بتن های ویژه

کنترل کارهای بتنی

آرماتورگذاری

 

فصل دوم: آزمایش های لازم برای سنجش ساختار بتن

خواص فیزیکی سیمان پرتلند

مقاومت سنگ دانه

آزمایش ارزش خرد شدن

آزمایش ارزش ضربه ای

آزمایش لس آنجلس

تولید سنگ دانه

سنگ دانه های مرزی و اصلاح سنگ دانه

خواص بتن

تاریخچه پوزولان طبیعی

کارایی بتن

بتن سخت شده

آزمایش های غیر مخرب

ماسه شویی

ارزیابی بتن در سازه

 

فصل سوم: ارزیابی و آزمایش های مخصوص بتن

کلیات

آزمایش تاب بتن در کارگاه

یخ زدن

کم و زیاد شدن حجم بتن

افزودنی های بتن

پیش بینی ضروری در کاربرد افزودنی ها

طبقه بندی افزودنی ها

پنکوسیم

عوامل شیمیایی مضر بر کارایی بتن

روش های کاهش یا حذف تأثیرات مواد شیمیایی مضر بر بتن

جلوگیری از اثر نامطلوب سولفات های پخش شده بر بتن پی

ارزیابی توان باربری زمین پی

تأثیر آب بر بتن

تأثیر جنس زمین در آسیب رسانیدن به بتن

تأثیر گازها بر بتن

نمونه برداری از آب و زمین و بررسی آن ها

درجه اسیدی خاک به روش Bauman Gally

آزمایش آب بتن

بتن خودتراز یا خودتراکم

بتن پاشیده

بتن زیرآبی

بتن با سنگ دانه های از پیش آکنده

بتن آب مکیده شده

بتن حجیم

بتن مقاوم (HPC)

 

فصل چهارم: روش های طرح اختلاط بتن های معمولی و سنگین

مقدمه

رده بندی مقاومت بتن

روش استاندارد طرح اختلاط کشور آمریکا رده ACI 211.1

روش استاندارد طرح اختلاط BS

روش طرح اختلاط بتن سنگین

مخلوط های بتن برای کارگاه های کوچک

مراجع

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.