تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن


تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

 

عنوان کتاب: تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

تألیف: دکتر داود مستوفی نژاد

تاریخ چاپ: 1386

ناشر: انتشارات ارکان دانش

تعداد صفحات: 176 صفحه

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: اجزاء تشکیل دهنده بتن و خواص آنها

فصل دوم: بتن و خواص آن

فصل سوم: مواد مضاف در بتن

فصل چهارم: روش های مناسب مراقبت از بتن  

فصل پنجم: طرح اختلاط بتن به روش آیین نامه ACI 211   

فصل ششم: طرح اختلاط بتن به روش آیین نامه BS

فصل هفتم: کاربرد درز در بتن آرمه   

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.