تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از FRP


مقاوم سازی سازه های بتنی

با استفاده از FRP

کتاب مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از FRP

 

عنوان کتاب: مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از FRP  

تألیف: فریبرز ناطقی الهی – شهرام ملکی

تاریخ چاپ: 1385

ناشر: انتشارات نوپردازان

تعداد صفحات: 160 صفحه

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی کامپوزیت های FRP و کاربرد آن در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح  

فصل دوم: بررسی مقاومت مرزی در محل اتصال FRP به بتن  

فصل سوم: مقاوم سازی خمشی تیرها  

فصل چهارم: مقاوم سازی برشی تیرها 

فصل پنجم: مقاوم سازی ستون ها در برابر نیروهای محوری و نیروهای خارج از محور  

فصل ششم: مقاوم سازی لرزه ای ستون ها

فصل هفتم: مثال های طراحی 

نتایج

مراجع

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.