تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب سیمان پرتلند (Portland Cement)


سیمان پرتلند (Portland Cement)

کتاب سیمان پرتلند (Portland Cement)


عنوان کتاب: ترکیب، تولید و ویژگی های سیمان پرتلند

مؤلف: جی. سی. بای

مترجمین: دکتر عسگر هورفر – مهندس هومن قاسمی – دکتر محمد شکرچی زاده

تاریخ چاپ: 1388

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران – مرکز تحقیقات سیمان

تعداد صفحات: 316 صفحه

 

 

فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه ای بر سیمان پرتلند و ترکیب اجزای آن

فصل دوم: مواد خام

فصل سوم: تولید کلینکر سیمان

فصل چهارم: تشریح ویژگی های کلینکر سیمان

فصل پنجم: آسیاب کردن و نرمی سیمان

فصل ششم: آزمایش های کیفیت سیمان

فصل هفتم: هیدراته شدن سیمان پرتلند

فصل هشتم: طبیعت خمیر سیمان سخت شده

فصل نهم: سیمان های پرتلند و سیمان های آمیخته با آن

فصل دهم: افزودنی ها و سیمان های ویژه

ضمیمه: توزیع اندازه تخلخل ها با به کار گیری همدمای جذبی

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.