تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های فارسی کتاب اجرای ساختمان های بتن آرمه


اجرای ساختمان های بتن آرمه

 

 

عنوان کتاب: اجرای ساختمان های بتن آرمه

تألیف: دکتر مهدی قالیبافیان – مهندس کامیار سلطانی عربشاهی

تاریخ چاپ: 1387

ناشر: انتشارات علم و ادب

تعداد صفحات: 424 صفحه

 

فهرست مطالب

بخش اول- کارهای عمومی بتنی

فصل اول: اصول اجرای ساختمان ها

فصل دوم: شناخت بتن و مواد متشکله آن

فصل سوم: تدارک مصالح متشکله بتن

فصل چهارم: بتن تازه

فصل پنجم: بتن سخت شده

فصل ششم: قالب بندی

فصل هفتم: آرماتوربندی

فصل هشتم: بهسازی

بخش دوم- کارهای خاص بتنی

فصل نهم: بتن پمپ و بتن پاشی

فصل دهم: بتن مکیده – بتن پیش آکنده

فصل یازدهم: ایمنی

ضمیمه الف: روش تعیین فرمول کارگاهی (طرح مخلوط بتنی) مطابق استاندارد انگلستان

ضمیمه ب: فهرست کنترل اقلام و روش ها

ضمیمه پ: مشخصات مصالح سنگی ریزدانه، درشت دانه و آب برای بتن

ضمیمه ت: نمونه فهرست های وارسی کارگاهی (چک لیست ها)

 

این کتاب تنها جنبه معرفی دارد.