تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه کتاب کتاب های لاتین Advanced Concrete Technology


Advanced Concrete Technology

Advanced Concrete Technology

 

Advanced Concrete Technology: John Newman * Ban Seng Choo

First Published 2003

Amsterdam  Boston  Heidelberg  London  New York   Oxford

Paris  San diego  San Francisco  Singapore  Sydney  Tokyo

Number of Pages: 280

ISBN   0 7506 5103 2

 

Download Link – 5.68 MB