تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.


High Strength Concrete

High Stregth Concrete

 

High Strength Concrete: Michael A. Caldarone

First Published 2009 in the USA and Canada by Taylor & Francis

Number of Pages: 273

ISBN10: 0-415-40432-0 _hbk

ISBN10: 0-203-96249-4 _ebk

ISBN13: 978-0-415-40432-7 _hbk

ISBN13: 978-0-203-96249-7 _ebk

 

Download Link – 5.06 MB