تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.


 

بتن سبک سازه ای

بتن سبک سازه ای

 

نویسندگان: عباس ایران منش – سید مجتبی ثمره هاشمی

هدف اصلی از این تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای با استفاده از سنگدانه های طبیعی است. بتنی که بتواند در اجرای سقف، تیرها و ستون ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله از دو نوع سنگدانه سبک که دارای معادنی با ذخایر غنی می باشند، استفاده شده است. آزمایش هایی که بر روی مصالح سنگی انجام شده است عبارتند از:

شناخت دانه ها از لحاظ زمین شناسی.

 اندازه گیری میزان جذب آب دانه ها در زمان های مختلف.

 اندازه گیری چگالی دانه ای مصالح در دو حالت خشک شده در هوا و اشباع با سطح خشک (SSD).

تعیین میزان رطوبت دانه ها از حالت خشک شده در هوا به حالت خشک شده در گرمچال.

و آزمایش هایی که بر روی نمونه های بتنی انجام شده است، شامل اندازه گیری مقاومت فشاری نمونه ها و همچنین میزان انبساط بتن در اثر جذب رطوبت.

لازم به ذکر است که در ساخت نمونه ها تأثیر جایگزین کردن ماسه به جای ریزدانه و همچنین اثر افزودنی هایی نظیر میکروسیلیس و فوق روان کننده نیز تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 لینک دانلود برای اعضا (1.4 MB)