تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده


 

روشهای شناسایی واکنش قلیایی – سیلیسی سنگدانه

در بتن سخت شده

 

پدیده واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها بر اثر واکنش های شیمیایی مایعات قلیایی در حفرات بتن و کانی های سیلیسی فعال در برخی سنگدانه ها رخ میدهد که در نتیجه ژل سیلیکات قلیایی حاصل می گردد. واکنش قلیایی سیلیسی یکی از مهمترین عواملی است که باعث تخریب بسیاری از سدها، روسازی ها و پل های بتنی در سراسر جهان شده است.

در این مقاله ضمن بیان روش های شناسایی واکنش قلیایی سیلیسی در سازه های بتنی، شامل: ارزیابی ترکها و تشخیص ریزترک های حاصل از انواع واکنش های قلیایی، ارزیابی پتروگرافی بتن، بررسی پتانسیل واکنش قلیایی سیلیسی و سایر واکنش ها و همچنین استفاده از محلول اورانیل استات به عنوان یک روش سریع جهت شناسایی ژل سیلیکاتی، نتایج بررسی های انجام شده در یکی از موارد مطالعاتی که به منظور ارزیابی علل خرابی بتن صورت پذیرفته، ارائه می گردد.

 

لینک دانلود – 3.78 مگابایت