تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن


 

 

بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن

 

نویسنده: عبدا... افشار

حضور یون های کلر (کلراید) در خمیر سیمانی می تواند سبب آسیب رساندن به محافظتی که توسط محیط قلیایی بتن برای آرماتورها فراهم آمده است شده، و زمینه ای برای شروع خوردگی آرماتورها فراهم شود. در این مقاله اثر یون های کلر بر میزان خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن های حاوی سیمان های پرتلند نوع I و II هنگامی که به صورت افزودنی وارد ترکیب بتن شده باشند، به روش مقاومت پلاریزاسیون بررسی و مقایسه شده است.

نتایج حاصل از افزودن یون کلر به دو صورت کلرید سدیم و کلرید کلسیم به ترکیب بتن ها، نشان می دهد که تا محدوده خاصی که تقریبا" معادل یک درصد کلرید سدیم و 75 صدم درصد کلرید کلسیم می باشد، تغییرات مقاومت پلاریزاسیون و سرعت خوردگی آرماتورها در بتن حاوی سیمان نوع Iتقریبا" ناچیز بوده، ولی با افزایش میزان کلر به بیش از مقادیر فوق، مقاومت پلاریزاسیون سریعا" کاهش یافته و سرعت خوردگی افزایش می یابد. این مقادیر برای بتن حاوی سیمان نوع II اندکی کمتر می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که حضور یون کلر در بتن به صورت ترکیب کلرید سدیم مخرب تر از ترکیب کلرید کلسیم بوده و یا به عبارت دیگر، سرعت خوردگی آرماتورها در حضور کلرید سدیم بیشتر است.

 

 لینک دانلود برای اعضا (1.36 MB)