تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن هیدراتاسیون سیمان پرتلند


 

هیدراتاسیون سیمان پرتلند

حرارت هیدراتاسیون سیمان

در ترکیب آب با سیمان، سیلیکات ها و آلومینات های سیمان هیدراته شده و به تدریج سخت می شوند. سیلیکات های سیمان اصلی ترین فعل و انفعال را با آب ایجاد می کنند. لیکن سه کلسیم سیلیکات معمولاً با سرعت بیشتری ترکیب می شود. در سیمان های تجارتی سیلیکات های کلسیم نسبت به سایر اکسیدهای موجود در کلینکر ناخالصی بسیار کمی دارند. این ناخالصی ها در خواص سیلیکات های هیدراته شده تأثیر بسزایی دارند.

فعل و انفعال سه کلسیم سیلیکات و آب، سیلیکات کلسیم هیدراته و همچنین هیدروکسید کلسیم کریستالی تولید می کند. دو کلسیم سیلیکات نیز ترکیباتی مشابه تولید می کند، لیکن میزان آهک تولید شده کمتر است.

فعل و انفعال سه کلسیم آلومینات خالص با آب، گیرش بسیار سریع داشته و این امر با اضافه کردن گچ کنترل می گردد. به هر حال گیرش این فاز از سیمان سریعتر از گیرش سیلیکات های کلسیم می باشد.

 

حرارت هیدراتاسیون و مقاومت

هیدراتاسیون سیمان همانند بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی حرارت زا بوده و حرارت هیدراتاسیون به مقدار حرارت تولید شده (به ژول یا کالری) در اثر هیدراتاسیون کامل هر گرم سیمان اتلاق می شود. روش های تعیین حرارت هیدراتاسیون در درجه حرارت معین، در قسمت سوم استاندارد BS 4550 و استاندارد ASTM C 186-82 به وضوح بیان گردیده است.

درجه حرارتی که در آن فعل و انفعال صورت می پذیرد، اثر بسزایی در حرارت تولید شده داشته و در عمل مهم تر از کل حرارت هیدراتاسیون می باشد. برای سیمان های پرتلند حدود نیمی از کل حرارت در مدت بین 1 تا 3 روز، 75 درصد آن در 7 روز و 90 درصد آن در مدت 6 ماه آزاد می شود. میزان حرارت ایجاد شده بستگی به ترکیبات سیمان داشته و در واقع کل حرارت، مجموع حرارت متصاعد شده از هر یک از ترکیبات می باشد.

با تقلیل درصد ترکیبات سه کلسیم سیلیکات و سه کلسیم آلومینات، حرارت هیدراتاسیون و میزان آزاد شدن آن نیز تقلیل می یابد. ریزی سیمان در سرعت حرارت آزاد شده تأثیر داشته، لیکن در کل حرارت ایجاد شده تأثیری ندارد. کل حرارت ایجاد شده در بتن، با میزان سیمان در آن کنترل می گردد. بایستی متذکر گردید که بین حرارت هیدراتاسیون و فرآیند سیمانی شدن هر ترکیب، ارتباط مشخصی وجود ندارد. همانطور که بیان گردید، سیلیکات های کلسیم نقش اصلی در افزایش مقاومت سیمان را داشته، و سه کلسیم سیلیکات در مقاومت تا 4 هفته اول و دو کلسیم سیلیکات در مقاومت بعد از آن تأثیر می گذارد. بعد از یک سال، دو ترکیب به یک میزان روی مقاومت سیمان هیدراته شده تأثیر می گذارند.

به هر حال بر خلاف پیش بینی که می توان برای حرارت تولید شده از ترکیبات مختلف سیمان داشت، امکان پیش بینی مقاومت سیمان هیدراته شده از روی ترکیبات آن وجود ندارد.

برگرفته از تکنولوژی بتن ـ تألیف پروفسور علی اکبر رمضانیانپور.

 

لینک دانلود 150 کیلوبایت