تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.


 

بتن ریزی توأم با حفاری

 

نویسندگان: مهندس سید حجت الله واله – مهندس سید احمد دانشیار

اجرای پروژه های برق آبی در کشور هر لحظه وسیع تر و متکامل تر می گردد. همراه با این وسعت، برنامه ریزی آنها در جهت اقدام بموقع پروژه ها پیچیده تر می شود.

در مطالعات اولیه، کلیه گزینه ها و طرح های گوناگون بررسی و بهترین آنها از نظر بازدهی مناسب و منابع مالی انتخاب می گردد. هدف نهایی طرح و بهینه و کامل، اجرای پروژه در مدت مشخص و تعیین شده در چهارچوب برنامه زمان بندی مصوب می باشد. پروژه برق آبی سد و نیروگاه مسجد سلیمان (گدارلندر) یکی از پروژه هایی است که بدلیل لزوم بازپرداخت وام، زمان راه اندازی نیروگاه و تولید برق از اهمیت خاصی برخوردار است.

تأخیرات زمانی غیر قابل پیش بینی در جریان اجرای پروژه، دستگاه اجرایی را وادار به کاهش زمان فعالیت های باقی مانده نمود. در این راستا و جهت تحقق این مهم، مشخصات فنی اجرایی بر پایه مطالعات فنی و مهندسی دستخوش تغییرات اساسی گردید که مهمترین آنها را می توان اجرای عملیات بتن ریزی توأم با حفاری دانست.

 

لینک دانلود – 763 کیلوبایت