تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7808
حمله اسیدی به بتن 4756
ترمیم خود به خود ترک در بتن 5034
سایش بتن (concrete Abrasion) 4899
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5779
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4593
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3418
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5597
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7968
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6768
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 4222
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6840
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3751
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3689
بتن ریزی توأم با حفاری 3234
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 4327
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3671
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5521
انواع سیمان پرتلند 5696
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3689