به تکنولوژی بتن و بتن آرمه خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 6939
حمله اسیدی به بتن 4184
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4632
سایش بتن (concrete Abrasion) 4336
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5112
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4052
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 2995
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 4903
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 6959
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 5969
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 3784
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6052
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3320
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3230
بتن ریزی توأم با حفاری 2879
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 3792
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3180
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 4975
انواع سیمان پرتلند 5211
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3282