تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7247
حمله اسیدی به بتن 4431
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4827
سایش بتن (concrete Abrasion) 4578
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5388
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4295
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3213
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5207
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7423
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6329
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 3980
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6455
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3518
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3445
بتن ریزی توأم با حفاری 3030
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 4024
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3411
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5225
انواع سیمان پرتلند 5446
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3469