به تکنولوژی بتن و بتن آرمه خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 6729
حمله اسیدی به بتن 4027
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4487
سایش بتن (concrete Abrasion) 4131
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 4890
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 3877
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 2862
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 4651
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 6693
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 5695
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 3643
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 5766
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3202
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3099
بتن ریزی توأم با حفاری 2754
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 3622
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3026
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 4770
انواع سیمان پرتلند 5029
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3150