تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7644
حمله اسیدی به بتن 4614
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4951
سایش بتن (concrete Abrasion) 4766
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5600
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4474
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3347
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5415
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7732
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6582
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 4113
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6684
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3654
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3602
بتن ریزی توأم با حفاری 3143
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 4198
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3570
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5388
انواع سیمان پرتلند 5595
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3605