تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7520
حمله اسیدی به بتن 4512
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4891
سایش بتن (concrete Abrasion) 4663
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5494
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4378
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3271
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5308
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7568
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6460
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 4047
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6562
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3581
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3518
بتن ریزی توأم با حفاری 3082
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 4113
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3499
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5301
انواع سیمان پرتلند 5518
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3533