به تکنولوژی بتن و بتن آرمه خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 6786
حمله اسیدی به بتن 4062
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4518
سایش بتن (concrete Abrasion) 4175
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 4945
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 3918
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 2890
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 4715
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 6763
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 5748
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 3679
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 5846
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3228
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3122
بتن ریزی توأم با حفاری 2784
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 3661
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3058
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 4827
انواع سیمان پرتلند 5070
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3182