تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7728
حمله اسیدی به بتن 4672
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4984
سایش بتن (concrete Abrasion) 4830
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5687
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4534
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3380
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5493
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7850
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6682
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 4156
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6745
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3698
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3643
بتن ریزی توأم با حفاری 3179
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 4252
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3618
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5451
انواع سیمان پرتلند 5634
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3645