به تکنولوژی بتن و بتن آرمه خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی مقالات تکنولوژی بتن

عنوان کلیک ها
بتن با مواد پلیمری 7110
حمله اسیدی به بتن 4326
ترمیم خود به خود ترک در بتن 4760
سایش بتن (concrete Abrasion) 4477
بررسی اثر یون کلر در خوردگی فولاد بتن 5274
مزایای بکارگیری بتن پیش آکنده (PA) در بتن حجیم 4192
بهبود سطح کیفی تولید بتن در ایران 3126
کاربرد نیتروژن مایع در کاهش حرارت بتن های حجیم 5074
هیدراتاسیون سیمان پرتلند 7208
ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند 6201
کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجرای آن (سد و مخازن بتنی و ... ) 3905
بتن: من خیلی بدبختم . . . !!! 6296
مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس 3446
اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند 3364
بتن ریزی توأم با حفاری 2978
مطالعه نفوذپذیری در بتن های با کارایی بالا 3922
بتن های خاص برای شرایط ویژه 3317
روشهای شناسایی واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن سخت شده 5125
انواع سیمان پرتلند 5360
سیمان پرتلند و نحوه تولید آن 3398