تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی طرح اختلاط بتن ارائه روشی برای طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا


 

ارائه روشی جهت طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا

(با نگرشی انتقادی بر روش ACI211-4R)

 

نویسندگان: دکتر داود مستوفی نژاد – مهندس مجید نزهتی

مصالح سازنده بتن و اندرکنش بین این مواد، نقش حساس و تعیین کننده ای در تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت و عملکرد بالا (High Strength/High Performance Concrete) عهده دار می باشد. لذا شناخت دقیق و صحیح این ارتباط به انتخاب مناسب نوع و مقدار مصالح جهت ساخت بتن با رفتاری مطلوب در مقابل نیروهای وارده منجر شده و در نتیجه ارائه روشی جهت طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا را میسر می سازد. در تحقیق حاضر سعی گردیده است که با مطالعات آزمایشگاهی _ تئوریکی، ضمن بحث پیرامون ارتباط مقاومت فشاری بتن و مشخصه های مقاومت فشاری درشت دانه آن، مقادیر مختلف میکروسیلیس جایگزینی (بر حسب درصد وزنی مواد سیمانی)، نسبت های متفاوت آب به مواد سیمانی و سن بتن، توسط مدل های ریاضی _ تجربی، روشی جهت طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا ارائه گردد. بدین منظور 45 طرح اختلاط بتن که شامل 5 مقدار مختلف میکروسیلیس جایگزینی (0 ، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد وزنی مواد سیمانی)، 3 نسبت متفاوت آب به مواد سیمانی (4دهم، 3دهم و 24صدم) و 3 نوع درشت دانه (آهکی، کوارتیزیتی و آندوزیتی) بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق با انجام آزمایش بر اساس استانداردهای ASTM روی 540 نمونه استوانه ای بتن به ابعاد 20*10 سانتیمتر و در سه سن 7، 28 و 91 روز حاصل شده است.

 

 لینک دانلود  (2.07 MB)